[2010] Restauro e ricostruzione: l’esempio della Polonia

Restauro, Storia e Tecnica
2010

a cura di Alessandra Centroni

Presentazione
Jarosław Mikołajewski (Direttore Istituto Polacco di Cultura)

Introduzione
Maria Grazia Filetici (Vicepresidente dell’ARCo)
La ricostruzione: quale il ruolo politico e tecnico nella scelta / Rekonstrukcja: jaka jest rola polityki i techniki w wyborze decyzji
Andrzej Tomaszewski, La tutela dei beni culturali nella Polonia contemporanea. Fra ideologia, politica ed economia / Ochrona zabytków we współczesnej Polsce. Między ideologią, polityką i gospodarką
Jacek Purchla, Eredità e trasformazione. L’esperienza polacca / Dziedzictwo a transformacja. Doświadczenie Polski
Bogusław Szmygin, La ricostruzione dei centri storici in Polonia / Odbudowa miast historycznych w Polsce
Andrzej Rottermund, Aspetti politici della ricostruzione del Castello Reale di Varsavia / Polityczne aspekty odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie
Piotr StępieńJan K. Ostrowski, 100 anni di restauri al complesso del castello reale di Wawel (Cracovia) / 100 lat prac konserwatorskich w Zamku Królewskim na Wawelu (Kraków)
Lech Kłosiewicz, Eredità  e architettura di Varsavia a cavallo tra il XX e il XXI secolo / Dziedzictwo i architektura Warszawy przełomu XX i XXI wieku
Jerzy Szałygin, Tutela dei monumenti dell’architettura lignea in Polonia. Stato del patrimonio storico e principali minacce / Ochrona zabytkowej architektury drewnianej w Polsce. Stan zasobu zabytkowego – główne zagrożenia
Anna Janowska, Skansen – musei polacchi all’aperto. Sull’esempio del Museo di Nowogròd / Skansen – polskie muzea na otwartym powietrzu. Na przykładzie Muzeum w Nowogrodzie
Alessandra Centroni, Lo stile «Świdermajer»: un’architettura da tutelare / Styl «Świdermajer»: architektura do zachowania

pp. 160 con illustrazioni (euro 24,00)

Share Tweet Pin itX